top of page

We ondersteunen scholen met de onderstaande diensten. Interesse in een samenwerking met ons? Neem vrijblijvend contact op.  

Opvang lesuitval

Dagelijks staan onze studenten voor u klaar bij begeleiding van alle vakken. Een vast aantal uur zit de student als achterwacht in uw school om de uitgevallen lessen op te vangen.

Bijles

Wij geven in Amsterdam bijles aan middelbare schoolleerlingen, in alle schoolvakken voor de niveaus vmbo-t. havo, vwo en gymnasium.

Lenteschool

Intensief traject van 1 of 2 weken met persoonlijke begeleiding waardoor leerlingen hun achterstanden weg kunnen werken en de kans op overgaan vergroot wordt.

Onderwijs steunlessen

Synchroon aan het lesprogramma, wordt er aan kleine groepjes verdieping gegeven door een vakbekwame student.

Huiswerkbegeleiding

Voor een vast aantal leerlingen biedt de school  huiswerkbegeleiding aan die bekostigd wordt vanuit de school. Hiernaast kunnen de ouders bij behoefte hun kind ook particulier aanmelden. Er wordt bij de huiswerkbegeleiding: gepland, uitgevoerd, begeleid en overhoord.

Examentraining 

Tijdens 1 of twee daagse examentraining richt je je op 1 examenvak, je gaat alle belangrijke examenstof langs onder professionele en persoonlijke begeleiding van enthousiaste studenten. 

Klassenassistentie

Goed georganiseerde assistentie, ter ondersteuning van docenten in de lessen.

Surveilleren

Voor een lagere werkduk bij docenten, organiseren wij een goed georganiseerde ondersteuning bij toetsen en examens.

Dyslexietraining

Met een op maat gemaakt programma voor uw school, bieden we kinderen een dyslexie toolkit waarmee ze tijdens hun schoolopleiding, lees en spellingsvaardigheden kunnen optimaliseren.

Het is hier altijd rustig en je kan hier goed werken. Er is elke week wel iemand die gespecialiseerd is in een vak waar je moeite mee hebt. Als ik thuiskom heb ik al mijn huiswerk af en dat vind ik altijd wel fijn. Een mooie studieplek!

leerling Claartje

bottom of page