top of page

Opvang bij lesuitval

Er vallen door welke reden dan ook, gaten in de lesroosters van leerlingen. Dit verstoort de structuur, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan komen. Deze onrust stoort de leerling, school en ook ouders. Orbit biedt een oplossing hiervoor, door de lessen op te vangen op scholen met tekorten aan docenten.

Klassenassistentie

Naast de vakdocent loopt de klassenassistent mee en voert de opdracht van deze docent uit. Waar wenselijk, zoeken wij een student die affiniteit heeft met het vak waarbij hij of zij assisteert.

Lenteschool 

De Lenteschool is een initiatief van de overheid met als doel om achterstanden weg te werken en zittenblijven te voorkomen. Door leerlingen in de een periode op persoonlijke en intensieve wijze begeleiding te geven in één of twee vakken.

Bijles

Met bijles kunnen we goed inspelen op de specifieke vakken en wensen van leerlingen. We werken niet in groepsverband, waardoor ieder kind geconcentreerd aan de slag kan met de stof. En de individuele begeleiding werkt en geeft meer vertrouwen in de lesstof.

Huiswerkbegeleiding

Bij huiswerkbegeleiding binnen uw school werkt Orbit met een vaste locatiemanager die de leerling helpt bij het plannen en organiseren van het huiswerk. Op deze manier halen we door middel van individuele aandacht het maximale resultaat uit de leerling. Na afloop krijgen ouders/verzorgers en mentoren een kort verslagje van de voortgang.

Steunlessen

De student ontwikkelt samen met de vakdocent een verdiepingsprogramma dat aansluit op het bestaande lesprogramma.

Examentraining

U kunt het volgende van ons verwachten: 

  • Een examentraining in het voor leerlingen vertrouwde schoolgebouw

  • Verzorgd door studenten die zelf nog niet zo lang geleden het examen nog vers in het geheugen hebben, die de leerling op heldere wijze handvatten aanreiken om de stof beter te begrijpen;

  • De ervaring leert dat de kansen op een beter eindexamenresultaat aanzienlijk worden verhoogd door het volgen van een examentraining van Orbit.

Surveilleren

Voor uw organisatie bieden wij ondersteuning tijdens toetsen en/of eindexamens met surveillances die hun taak met verantwoordelijkheidsgevoel uitvoeren

Stilteruimte

Leerlingen kunnen behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar ze huiswerk kunnen maken in het bijzijn van een student. Deze zorgt voor een fijne werkplek waar de leerlingen graag naartoe gaat.

Dyslexietraining

Met een op maat gemaakt programma voor uw school, bieden we kinderen een dyslexie toolkit aan waarmee ze tijdens hun schoolopleiding, lees en spellingsvaardigheden kunnen optimaliseren.

bottom of page